Zvolte jazyk

9/2023: David Valner, Objekt, LSD 2012

 

Máme za sebou dvanáctý ročník sklářského sympozia, a tak je na místě si exponátem měsíce připomenout vůbec první sympozium, které se uskutečnilo v září 2012. Sympozia se zúčastnili výtvarníci Kateřina Handlová, Jakub Petr, David Valner, Václav Řezáč, Ondřej Strnadel, Zuzana Kynčlová, Gizela Šabóková a Ivana Šrámková. Všichni, až na čestného hosta Ondřeje Strnadela, jsou absolventy zdejší sklářské školy. Prestiž a kvalitu Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské dokazují i pracovní úspěchy těchto absolventů.

Tématem prvního sklářského sympozia byl „Prostřený stůl“. Sympozisté k tomuto tématu přistupovali různě. Exponát měsíce, který vzoroval David Valner, ukazuje, jak atraktivně lze dané téma uchopit. Uměleckou vizi Davida Valnera zhotovili Jaroslav Bukovský a Lukáš Šulc. Sbírka muzea byla obohacena o čtyři objekty Davida Valnera, které vznikly během sklářského sympozia LSD 2012.

David Valner (*1990) vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě. Dle jeho slov to byla právě tato škola, která ho utvrdila v tom, že se chce v profesním životě věnovat právě sklu. Po skončení středoškolských studií nastoupil na Fakultu multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně do Ateliéru Designu skla. V současné době provozuje David Valner Studio zaměřené na design skla. Davidovy skleněné objekty jsou součástí například kolekce Rossana Orlandi Gallery, The Future Perfect v San Franciscu a v dalších.

 

 

David Valner
David Valner
David Valner
Tvorba internetových stránek Dejtonaweb.cz | Jan Adamec