Zvolte jazyk

Sbírky

Sbírkový fond muzea obsahuje 12 podsbírek. Mezi nejobsáhlejší podsbírky patří pochopitelně podsbírka skla a podsbírka etnografie. Nicméně ani ostatní podsbírky nejsou zanedbatelné a obsahují řadu zajímavých exemplářů. Mezi podsbírky muzea dále patří podsbírky archeologie, bižuterie, militaria, obrazy, plastiky, přírodniny, textil, fotografie, pohlednice. Mnohé z našich sbírkových předmětů můžete vyhledat na portálu eSbirky.cz

Sbírky v muzeu Železný Brod

Archeologie

Archeologie

Archeologická podsbírka pochází z historických fondů muzea. Její jádro tvoří pozůstatek amatérské archeologické činnosti majitele Návarovského panství Ing. Viléma Vaníčka.

více zde

Bižuterie

Bižuterie

Podsbírka bižuterie se soustřeďuje především na dokumentování bižuterní výroby v Železném Brodě a nejbližším okolí. Úzce souvisí s podsbírkou skla, kterou doplňuje a místy prolíná.

více zde

Archeologie

Etnografie

Podsbírka etnografie je díky svému složení nejpestřejší podsbírkou Městského muzea. Vznikla sloučením několika samostatných celků při reorganizaci sbírkového fondu na sklonku 60. let 20. století.

více zde

Archeologie

Militária

Podsbírka militárií obsahuje jak sečné i palné zbraně, především z období 19. století. Velkou část podsbírky tvoří vojenská výzbroj převážně z 2. poloviny 19. století.

více zde

Archeologie

Numismatika

Numismatická podsbírka obsahuje oběžné i pamětní mince z období Rakouské monarchie (zlatníková i korunová měna), období První republiky a období poválečné. Součástí podsbírky jsou i pamětní mince a medaile.

více zde

Archeologie

Obrazy

Podsbírka obrazů obsahuje práce lidových i profesionálních malířů z časového období od první poloviny 17. století do současnosti. Její součástí jsou malby, grafiky i podmalby na skle. 

více zde

Plastiky

Plastiky

Podsbírka plastik je početně nejmenší skupinou sbírkového fondu a obsahuje plastiky i skulptury z různých druhů materiálu.

více zde

přírodniny

Přírodniny

Podsbírka přírodnin obsahuje především minerály z lokalit Kozákov, Nová Paka, Smržovka, Příchovice, Štípek a dalších.

více zde

Sklo

Sklo

Podsbírka skla dokumentuje sklářskou výrobu na Železnobrodsku. Nejvýznamnějšími částmi podsbírky jsou celky, které představují produkci železnobrodské sklářské školy, meziválečných výrobců a národního podniku Železnobrodské sklo.

více zde

textil

Textil

Podsbírka textilu obsahuje součásti lidového kroje, oděvní doplňky  a běžný textil k vybavení domácnosti. Součástí podsbírky jsou i uniformy a jejich součásti.

více zde

textil

Fotografie

Ve fotografické podsbírce jsou zastoupeny fotografie a negativy, které se tematicky i provenienčně vzahují k Železnému Brodu a nejbližšímu okolí. Obsahuje i produkci železnobrodských fotoateliérů.

více zde

textil

Pohlednice

Podsbírka pohlednice obsahuje dopisnice i pohlednice, které se námětově váží k Železnobrodsku. Zahrnuje i produkci místních nakladatelů a vydavatelů.

více zde

Tvorba internetových stránek Dejtonaweb.cz | Jan Adamec