Zvolte jazyk

Etnografie

Podsbírka etnografie (signatura Eg, 4154 inventárních čísel k 12/2022) je díky svému složení nejpestřejší podsbírkou Městského muzea. Vznikla sloučením několika samostatných celků při reorganizaci sbírkového fondu na sklonku 60. let 20. století (výrobky, nářadí, nástroje, cechy, město, textil, keramika, nábytek). Její největší část tvoří historické sbírky muzea a částečně také tzv. Hruškova sbírka. Na sklonku 60. let, kdy bylo muzeum profilováno jako národopisné muzeum pro horní Pojizeří, byla podsbírka doplněna o malovaný nábytek, nářadí, keramiku a cín. Předměty byly delimitovány z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a ze zrušených městských muzeí ve Smržovce a Chrastavě. Malovaný lidový nábytek byl do muzea převeden Kulturní správou ONV v Jablonci nad Nisou z organizovaných svozů.

Z nejcennějších částí etnografické podsbírky je třeba uvést kolekci předmětů vážících se k činnosti cechů a živnostenských společenstev. Především tyto předměty stály za prvotní myšlenkou na založení muzea v Železném Brodě. Jedná se o cechovní korouhve, pečetidla, cechovní truhly a cínové korbely. Další velké skupiny podsbírky tvoří lidové betlémy, lidové skulptury, dřevěné perníkářské formy, keramika a porcelán, předměty denní potřeby, nářadí a nástroje a školní pomůcky.

Sbírka Etnografie
Sbírka Etnografie
Sbírka Etnografie
Sbírka Etnografie
Sbírka Etnografie
Sbírka Etnografie
Sbírka Etnografie
Sbírka Etnografie
Sbírka Etnografie
Sbírka Etnografie
Sbírka Etnografie
Sbírka Etnografie
Sbírka Etnografie
Sbírka Etnografie
Sbírka Etnografie
Sbírka Etnografie
Sbírka etnografie
Sbírka etnografie
Sbírka etnografie
Sbírka etnografie
Sbírka etnografie
Sbírka etnografie
Sbírka etnografie
Sbírka etnografie
Tvorba internetových stránek Dejtonaweb.cz | Jan Adamec